Ομιλία της Βασιλικής Μελέτη στη Γ.Σ. ΣΕΤΑΠ 2017


Συνάδελφοι,

Ονομάζομαι Βασιλική Μελέτη, υπηρετώ το Σύλλογο ως αναπληρώτρια γενική γραμματέας του ΣΕΤΑΠ καθώς και διοικητική σύμβουλος της παράταξης ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, την οποία και εκπροσωπώ.

Είναι η 1η ΓΣ μετά την εκλογή της νέας διοίκησης του Συλλόγου και καλούμαστε να κρίνουμε τον απολογισμό δράσης έτους 2016, μερικούς μήνες μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ, όπου και ψηφίστηκε ο προγραμματισμός δράσης. Από το βήμα αυτό, λοιπόν, σας καλώ να υπερψηφίσετε σήμερα το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του ΣΕΤΑΠ.

Προτεραιότητα της ΔΑΚΕ, ήδη από τη συνεδρίαση του ΔΣ τον 09/2013, αποτελεί ξεκάθαρα η εφαρμογή του Κανονισμού Εργασίας της Τράπεζας Πειραιώς για όλους τους εργαζομένους αδιακρίτως. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, υπάρχει εκ του νόμου υποχρέωση κάθε εργοδότη να τηρεί Κανονισμό για όλο το προσωπικό. Στην Πειραιώς, ενώ υπάρχει σχετικός Κανονισμός, αφενός δεν έχει γίνει ένταξη όλου του προσωπικού, όπως και της πρώην ΑΤΕ, αφετέρου ο υπάρχων Κανονισμός δεν εφαρμόζεται, ούτε και στο ήδη ενταγμένο σε αυτόν προσωπικό.

Ο Κανονισμός εν τάχει προβλέπει οργάνωση του προσωπικού σε κλάδους στο άρθρο 3, τρόπο προσλήψεων με εξετάσεις, άρθρο 4, τις αποδοχές προσωπικού στο άρθρο 5, με κλιμάκια, επιδόματα βαθμού και προσαυξήσεις παραμονής στο βαθμό, άρθρο 6. Λοιπά επιδόματα στο άρθρο 7, όπως οικογενειακά, ισολογισμού, ταμειακά, στεγαστικό, επαρχιακών καταστημάτων, καυσίμων, έξοδα παράστασης, οδοιπορικά υπαλλήλων, δίδακτρα ξένων γλωσσών, χρηματικά βραβεία, επιδόματα tellers, επίδομα επιθεωρητών κλπ. Επίσης, προβλέπει προαγωγές, στο άρθρο 8, κατά αρχαιότητα, κατά εκλογή και κατά απόλυτη εκλογή. Δικαιούμενες άδειες του προσωπικού, στο άρθρο 11. Δελτία ποιότητας υπαλλήλων και αξιολόγηση, στο άρθρο 13. Πειθαρχικά όργανα και χρήσεις στο άρθρο 16, μετατάξεις στο άρθρο 17, Υπηρεσιακά Συμβούλια στο άρθρο 18, όπως Συμβούλιο Προαγωγών, Συμβούλια Παραπόνων για μεταθέσεις και προαγωγές, Πειθαρχικό Συμβούλιο και Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο. Προβλέπει, τέλος, απουσίες υπαλλήλων, στο άρθρο 19, ποιες είναι δικαιολογημένες, πότε μπορεί να γίνει η λύση της σύμβασης εργασίας, στο άρθρο 20, μεταθέσεις, πότε μπορούν να γίνονται και με ποιον τρόπο στο άρθρο 21, συμμετοχή του προσωπικού στη διοίκηση της τράπεζας, δύο μέλη του Συλλόγου στη διοίκηση της Τράπεζας, άρθρο 30 και άλλες μεταβατικές διατάξεις.

Η εφαρμογή του Κανονισμού θα μας εντάξει στο βαθμολόγιο και θα μειώσει για κάποιους την οικειοθελή παροχή, ενώ για άλλους θα σημάνει αύξηση του μισθού, αλλά ταυτόχρονα θα βοηθήσει να μπει τάξη στο εργασιακό τοπίο, με την περιγραφή της διαδικασίας των προαγωγών και των μεταθέσεων. Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι το προηγούμενο Προεδρείο προσέφυγε στην Επιθεώρηση Εργασίας, με δύο ολόκληρα χρόνια καθυστέρησης, δηλαδή τον 12/2015, αντιλαμβάνεται αμέσως ότι ο χρόνος που έχει χαθεί είναι πολύτιμος. Και δεν υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω χρονοτριβής.

Συνάδελφοι,

ερχόμαστε τώρα στο σήμερα, τον 05/2017: αν και δεν έχει στεγνώσει ακόμα το μελάνι από την υπογραφή της νέας επιχειρησιακής σύμβασης, όπως συμφωνήθηκε από το αντιπροσωπευτικό Σωματείο του Συλλόγου Πειραιώς και τη διοίκηση της Τράπεζας, Για άλλη μια φορά δεν είδαμε λέξη για Κανονισμό Εργασίας.

Είναι σαφές ότι η ίδια η Τράπεζα είναι υπόχρεη εκ του νόμου να καταρτίζει, να καταθέτει και να εφαρμόζει τον Κανονισμό, επομένως η ένταξη κάθε υπαλλήλου στον Οργανισμό γίνεται με απόφαση διοίκησης. Ας εξετάσουμε όμως την ευρύτερη λογική της Πειραιώς, προς επίρρωση της παραπάνω διαπίστωσης. Εργαζόμαστε σε μια Τράπεζα που έχει γεμίσει εργαζομένους-λάστιχο, βάσει του νέου μοντέλου τραπεζοϋπαλλήλου: πρόκειται για άτομα που κυριολεκτικά «μισθώνονται» από την PDS και άλλες εταιρείες, και επ’ ουδενί δεν προσλαμβάνονται από την Τράπεζα, η οποία επί σειρά ετών  ακολουθεί εμμονικά την αρχή της ενοικιασμένης εργασίας και της ανάθεσης σε τρίτους, του λεγόμενου outsourcing. Και σήμερα ακόμα, που όλοι – μηδενός εξαιρουμένου- καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει, η Τράπεζα δεν προχωράει σε πρόσληψή τους, ώστε να μπορούνε και αυτοί οι εργαζόμενοι να είναι μέλη Σωματείων και κατ’ επέκταση να εκπροσωπούνται από την ΟΤΟΕ. Ας θυμηθούμε την υπογραφή τον 02/2016 πρακτικού συμφωνίας,  ανάμεσα στη διοίκηση και στον ΣΥΕΤΕ, για ένταξη του προσωπικού εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας στον Κανονισμό Εργασίας.

Τα ερωτήματα είναι πολλά ως προς την τακτική της Τράπεζας, αλλά για το νέο Προεδρείο και την παράταξη της ΔΑΚΕ ειδικά, ούτε υπήρχε ούτε υπάρχει δικαιολογία να κωφεύουμε, πέντε χρόνια από το κλείσιμο της Αγροτικής μας. Σε αυτή τη φάση συνδικαλιστικά, και μετά την τελευταία συνάντηση του Προεδρείου του ΣΕΤΑΠ με τη νέα διοίκηση, καλούμαστε να αυξήσουμε τις πιέσεις μας προς την κατεύθυνση της ένταξής μας στον Κανονισμό. Σε περίπτωση που η νέα διοίκηση δεν δείξει ούτε αυτή πρόθεση συμμόρφωσης με τη νομιμότητα, θα πρέπει να την υποκαταστήσουμε εμείς νομικά. Αυτή είναι η θέση της παράταξής μας, αν θέλουμε να λέμε ότι αγωνιζόμαστε να διευρύνουμε τις κατακτήσεις μας όχι μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά για όλους τους εν ενεργεία συναδέλφους.

Ο στόχος είναι επομένως κοινός. Για το λόγο αυτό, υπό τις τρέχουσες συνθήκες, θα πρέπει, παράλληλα, να εκκινήσουμε περαιτέρω συνδικαλιστικές ενέργειες, επιδιώκοντας μάλιστα συνάντηση με το αντιπροσωπευτικό Σωματείο, τον ΣΕΤΠ, και στη συνέχεια με τους άλλους Συλλόγους, προκειμένου να οργανωθεί η διεκδίκηση της από κοινού εφαρμογής του Κανονισμού. Ενός Κανονισμού που δεν εφαρμόζεται και που –με νομικούς όρους – έχει «προσβληθεί» από την εργοδότρια Τράπεζα. Αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε.

Συνάδελφοι, κλείνοντας, εκτιμώ ότι ο Σύλλογός μας δεν πρέπει να μείνει απροετοίμαστος και χωρίς πρόταση σε οποιαδήποτε συζήτηση και φάση της επόμενης μέρας. Παρότι η 872/2015 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας έχει επιβάλει στην Τράπεζα να εφαρμόσει όσα προβλέπει ο νόμος, η διοίκηση της Πειραιώς εσκεμμένα κωλυσιεργεί. Μην επαναλάβουμε τα λάθη του απερχόμενου «αφανούς», κατά τα φαινόμενα, Προεδρείου. Η ένταξη του προσωπικού στον Κανονισμό Εργασίας πρέπει να είναι πρώτο τη τάξει θέμα για το Σύλλογό μας, όπως πρέπει να απασχολεί τους Συλλόγους Εργαζομένων συνολικά, πολλώ δε μάλλον για όσους νέους συναδέλφους έχουν μπροστά τους ολόκληρες δεκαετίες εργασιακού βίου.

Τέλος, θα πρέπει ο ΣΕΤΑΠ, και αυτό αποτελεί θέση της παράταξής μας, με τη συνδρομή των νομικών μας συμβούλων, αφενός να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής στις ενέργειες που θα ασκήσει η εισαγγελία, μετά την αποστολή του φακέλου που έγινε από την Επιθεώρηση Εργασίας, αφετέρου να εντείνει τις παρεμβάσεις του στη διοίκηση για την ενεργοποίηση του συνόλου των διατάξεων του Κανονισμού. Αν λοιπόν η νέα διοίκηση,  δεν εφαρμόσει τα όσα προβλέπει ο νόμος, να κατατεθεί ΑΜΕΣΑ αγωγή.

Το χρονίζον αυτό ζήτημα, αντιλαμβάνεστε, είναι κομβικής σημασίας για τις εργασιακές μας σχέσεις και το σημερινό Προεδρείο είναι αποφασισμένο να διεκδικήσει αυτό το δικαίωμα των εργαζομένων, ΜΕ ΚΑΘΕ ΘΕΜΙΤΟ ΜΕΣΟ.

Σας ευχαριστώ. 

 

 

 

 

sinergasia

Επικαιρότητα

article thumbnailΝέα δεδομένα για τις τράπεζες, με αιχμή το ζήτημα των "κόκκινων" δανείων, δρομολογεί η κρίση του κορονοϊού, βάζοντας...
Διαβάστε περισσότερα στοΕπικαιρότητα  

Εορτολόγιο/Ημερολόγιο

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Σήμερα Γιορτάζουν:

Αύριο Γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

© Copyright 2012 dake-atebank.gr. All rights reserved.