ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ για την πανελλαδκή ψηφοφορία του ΤΥΠΑΤΕ (σταυρωμένο σύμφωνα με τις ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ για τον ΕΛΕΜ-Τ. Υγείας)

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΗΣ 27.6.2015

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ( 22,23 & 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΑΡΘΡΟ 1

άρθρο 1

Πρόταση Ομόφωνη

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    
ΑΡΘΡΟ 2

άρθρο 2- προσθήκη στην παρ. 3

Πρόταση ''ΔΑΚΕ-ΕΣΑΚ-ΔΗΣΥΕ''

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    

άρθρο 2 παρ. 4

Πρόταση Ομόφωνη

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    
AΡΘΡΟ 3

άρθρο 3 - παρ. Α εδ. γ, παρ. Β εδ.1, παρ. Β εδ. 2

Πρόταση Ομόφωνη

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    
άρθρο 3 παρ. Β Προσοχή!  Μόνο μία επιλογή
Α' Πρόταση ''ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ'' ΝΑΙ    
ή    
Β' Πρόταση ΔΑΚΕ-ΕΣΑΚ-ΔΗΣΥΕ ΝΑΙ +
ή    
Γ" Καμία τροποποίηση ΝΑΙ  

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΟΥ  3Α  (Μεταβατικές διατάξεις για τον ΕΛΕΜ)

Πρόταση ''ΔΑΚΕ-ΕΣΑΚ-ΔΗΣΥΕ''

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΟΥ  3Β  (Μεταβατικές διατάξεις για συμπληρωματική περίθαλψη του κλάδου υγείας και πρόνοιας)

Πρόταση ΔΑΚΕ

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    
                                                               AΡΘΡΟ 4   Προσοχή!  Μόνο μία επιλογή
Α' Πρόταση ''ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ'' ΝΑΙ    
ή    
Β' Πρόταση ΔΑΚΕ-ΕΣΑΚ-ΔΗΣΥΕ ΝΑΙ +
ή    
Γ" Καμία τροποποίηση ΝΑΙ  
AΡΘΡΟ 5

άρθρο 5 παρ. 1

Πρόταση Ομόφωνη

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    

άρθρο 5 παρ. 2

Πρόταση Ομόφωνη

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    

άρθρο 5 παρ. 3

Πρόταση Ομόφωνη

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    

άρθρο 5- προσθήκη  παρ. 6 & 7

 Πρόταση ''ΔΑΚΕ''

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    
AΡΘΡΟ 6

άρθρο 6 - προσθήκη  παρ. 3 & 4

Πρόταση ''ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ''

ΝΑΙ     ΟΧΙ +  
AΡΘΡΟ 7

άρθρο 7 παρ. 2 εδ. α, β παρ. 3, 4

Πρόταση Ομόφωνη

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    
AΡΘΡΟ 8

άρθρο 8 - συμπλήρωση παρ. 1 εδ. α & ζ ,  παρ.2 εδ. αγ

Πρόταση ''ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ''

ΝΑΙ     ΟΧΙ +  

άρθρο 8 παρ. 1 εδ. γ

Πρόταση Ομόφωνη

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    

άρθρο 8 παρ. 2 εδ. (αα, αβ)

Πρόταση ''ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ- ΔΑΚΕ- ΔΗΣΥΕ''

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    

άρθρο 8 παρ. 3 εδ. α

  ''Για τον εργαζόμενο…αναλαμβάνει υπηρεσία''

Α' Πρόταση ''ΔΑΚΕ- ΔΗΣΥΕ''

ΝΑΙ

+   ΟΧΙ    

άρθρο 8 παρ. 3 εδ. α

συμπλήρωση του εδ. α και προσθήκη εδ. Β

Β' Πρόταση ''ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ''

ΝΑΙ     ΟΧΙ +  

άρθρο 8 παρ. 3 εδ. δ

Πρόταση ''ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ- ΔΑΚΕ- ΔΗΣΥΕ''

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    
AΡΘΡΟ 9

άρθρο 9 παρ. 1 εδ. στ

Πρόταση Ομόφωνη

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    

άρθρο 9 προσθήκη παρ. 1 εδ. β

Πρόταση ''ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ''

ΝΑΙ     ΟΧΙ +  

Πρόταση ''ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ''

άρθρο 9- συμπλήρωση παρ. 1 εδ.ε,εδ.θ

Πρόταση ''ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ''

ΝΑΙ     ΟΧΙ +  
AΡΘΡΟ 10

άρθρο10 συμπλήρωση παρ.1, παρ.2,  παρ. 3, παρ. 4

Πρόταση ''ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ''

ΝΑΙ

    ΟΧΙ +  
AΡΘΡΟ 12

άρθρο 12 παρ.1 εδ. α,β,γ - παρ.2 εδ. α,β,γ,δ,ε - παρ.5 εδ. α,β,γ - παρ.6 εδ. αα,αβ,αγ,αδ,βα,ββ,γ,γα,γβ,δ - παρ.7 εδ.βα, ββ,βγ,γα,γβ- παρ. 10 εδ.β- παρ. 11 εδ.β

Πρόταση Ομόφωνη

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    

άρθρο 12 -  παρ. 2  προσθήκη εδ. ζ, προσθήκη παρ.8, συμπλήρωση  παρ.10 εδ. α

Πρόταση ''ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ''

ΝΑΙ

    ΟΧΙ +  
AΡΘΡΟ 13
             

άρθρο 13 παρ. 5 – προσθήκη

Πρόταση ''ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ''

ΝΑΙ     ΟΧΙ +  
AΡΘΡΟ 16

άρθρο 16 προσθήκη παρ. 2 εδ. στ

ομόφωνη πρόταση

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    
AΡΘΡΟ 17

άρθρο 17 παρ. 4 εδ. β – διαγράφεται

ομόφωνη πρόταση

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    
AΡΘΡΟ 18

άρθρο 18 παρ. 3 εδ. α-παρ. 6

ομόφωνη πρόταση

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    
AΡΘΡΟ 22

άρθρο 22 παρ. 7 εδ. α,β

ομόφωνη πρόταση

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    
AΡΘΡΟ 25

άρθρο 25 - τροποποιείται  εδ. β, διαγράφεται εδ.γ

ομόφωνη πρόταση

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    
AΡΘΡΟ 26

άρθρο 26 -  διαγράφεται παρ. 2

ομόφωνη πρόταση

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    
AΡΘΡΟ 28

άρθρο 28 – καταργείται

ομόφωνη πρόταση

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    
AΡΘΡΟ 29

άρθρο 29 παρ. 1 εδ. α

ομόφωνη πρόταση

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    
AΡΘΡΟ 30

άρθρο 30 παρ. 1

ομόφωνη πρόταση

ΝΑΙ +        
AΡΘΡΟ 33

άρθρο 33 παρ. 1, παρ.2

ομόφωνη πρόταση

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    
AΡΘΡΟ 34

άρθρο 34 - συμπλήρωση της παρ. 1

ομόφωνη πρόταση

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    
AΡΘΡΟ 36

άρθρο 36 παρ. 2        

ομόφωνη πρόταση

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    
AΡΘΡΟ 37

άρθρο 37 παρ. 8 – διαγράφεται

ομόφωνη πρόταση

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    
AΡΘΡΟ 38

άρθρο 38 - παρ. 3  - προσθήκη εδ. θ

ομόφωνη πρόταση

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    
AΡΘΡΟ 39

άρθρο 39 - αντικατάσταση παρ. 5

ομόφωνη πρόταση

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    

άρθρο 39 - προσθήκη παρ. 6

ομόφωνη πρόταση

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    
AΡΘΡΟ 40

άρθρο 40 παρ. 2 - διαγράφεται  παρ. 2

ομόφωνη πρόταση

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    
AΡΘΡΟ 41

άρθρο 41 παρ. 5, παρ.6, παρ.8, παρ.9

ομόφωνη πρόταση

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    

άρθρο 41 παρ. 7  - συμπλήρωση

Πρόταση ''ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ''

ΝΑΙ     ΟΧΙ +  
AΡΘΡΟ 42

Άρθρο 42 – Διαγράφεται

ομόφωνη πρόταση

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΑΡΘΡΟΥ (Συμπληρωματική Περίθαλψη)

Πρόταση ''ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ''

ΝΑΙ     ΟΧΙ +  
AΡΘΡΟ 43

άρθρο 43                               

ομόφωνη πρόταση

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    

 

ΟΜΟΦΩΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Λ.Α.Τ.

Άρθρο 10, παρ. 1

ομόφωνη πρόταση

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    

Άρθρο 10, παρ. 2

ομόφωνη πρόταση

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    

Άρθρο 11, παρ. 4

ομόφωνη πρόταση

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    

Άρθρο 12, παρ. 1

ομόφωνη πρόταση

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    

Άρθρο 13, παρ. 2

ομόφωνη πρόταση

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    

Άρθρο 13, παρ. 4

ομόφωνη πρόταση

ΝΑΙ +   ΟΧΙ    

 

 

 

 

 

sinergasia

Επικαιρότητα

article thumbnailΝέα δεδομένα για τις τράπεζες, με αιχμή το ζήτημα των "κόκκινων" δανείων, δρομολογεί η κρίση του κορονοϊού, βάζοντας...
Διαβάστε περισσότερα στοΕπικαιρότητα  

Εορτολόγιο/Ημερολόγιο

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Σήμερα Γιορτάζουν:

Αύριο Γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

© Copyright 2012 dake-atebank.gr. All rights reserved.