Επικαιροποιημένη Πρόταση της ΔΑΚΕ για το νέο ΕΛΕΜ

ΔΑΚΕ ΑΤΕΠρόταση για λειτουργική αναβίωση του ΕΛΕΜ

26-06-2015

Βασικά δεδομένα

Οι θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων που έχουν γίνει και θα επιβληθούν στο μέλλον,  αλλά και οι όποιες δυσμενείς εξελίξεις επέλθουν στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ σήμερα όσο ποτέ άλλοτε την ανάγκη το συνδικαλιστικό κίνημα να ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ για το μέλλον των συναδέλφων και να δημιουργήσει ένα Ταμείο πρόσθετης σύνταξης.

Ως παράταξη, από το 2000 έχουμε επισημάνει το πρόβλημα, που θα συναντούσαν τα ασφαλιστικά ταμεία, και έχουμε τοποθετηθεί υπέρ της δημιουργίας ομαδικού ασφαλιστήριου συμβολαίου για ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους.

Στην κατεύθυνση αυτή μπορούμε σήμερα να δημιουργήσουμε ένα νέο Ταμείο (νέος ΕΛΕΜ) συμπληρωματικής επικουρικής ασφάλισης με πολλές επιλογές, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο την υπάρχουσα περιουσία του ΕΛΕΜ.

Θέση μας αποτελεί ο ΑΜΕΣΟΣ διαχωρισμός του ΕΛΕΜ σε αναξάρτητο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ώστε να είναι ΑΣΦΑΛΗ τα αποθεματικά, για να μπορέσουν αμέσως μετά να αποδοθούν και να αξιοποιηθούν επ΄ ωφελεία όλων των δικαιούχων τους.

 

Με την παρούσα πρόταση:

- Τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισμού του ΕΛΕΜ αναφορικά με το σκοπό του Ταμείου, δηλαδή την παροχή επικουρικής σύνταξης-βοηθήματος,

- Υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με την υπ΄ αριθμ. απόφαση 2199/2010 του ΣΤΕ ότι ο ΕΛΕΜ μπορεί να συνεχίζει λειτουργεί ως ταμείο για την παροχή συμπληρωματικής επικουρικής σύνταξης-βοηθήματος,

- Αποδίδονται πλήρως οι εισφορές εργαζόμενου αλλά ΚΑΙ εργοδότη (χωρίς να αμφισβητείται από κανέναν ότι ανήκουν στους ασφαλισμένους) αφού αξιοποιούνται για ίδιο σκοπό, με αυτόν που καταβλήθηκαν,

- Εξαλείφεται κάθε κίνδυνος για το μέλλον των αποθεματικών,

- Δημιουργείται προοπτική για την οικονομική ενίσχυση όσων είναι εκ του Κανονισμού δικαιούχοι των παροχών του ΕΛΕΜ,

- Παρέχεται η δυνατότητα σε ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους, παλαιούς και νέους, να αποκτήσουν ατομικές μερίδες, στις οποίες, πέραν των ήδη καταβεβλημένων εισφορών τους (αποθεματικά) και της συμφωνημένης τακτικής εισφοράς, θα μπορούν να προβαίνουν και σε πρόσθετες καταβολές, ώστε μέσα από την διαδικασία αυτή να λάβουν μια ικανοποιητική συμπληρωματική σύνταξη ή ένα καλό εφάπαξ βοήθημα (ανά πάσα χρονική στιγμή).


Μορφή του νέου ΕΛΕΜ

Ο νέος ΕΛΕΜ θα είναι ένα νέο ΝΠΙΔ και συγκεκριμένα, ένα επαγγελματικό ταμείο με ατομικές μερίδες για τον κάθε ασφαλισμένο, με απόλυτο σεβασμό απέναντι στα αναλογιστικά δεδομένα.

Σε συνέχεια του υφιστάμενου ΕΛΕΜ, σκοπός του νέου επαγγελματικού Ταμείου θα είναι η παροχή συμπληρωματικής επικουρικής σύνταξης, αλλά με ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ είτε με την μορφή εφάπαξ εκταμίευσης (δυνατότητα εξόφλησης της ατομικής μερίδας, οποιαδήποτε χρονική στιγμή συμφωνηθεί) είτε με την μορφή μηνιαίας παροχής.

Στη ατομική μερίδα του κάθε ασφαλισμένου θα μπουν αρχικά οι εισφορές εργαζόμενου ΚΑΙ εργοδότη, όσων έχουν δικαίωμα στα αποθεματικά του σημερινού ΕΛΕΜ.
 

Στόχος της ΔΑΚΕ είναι, στα πλαίσια της σύναψης επιχειρησιακής σύμβασης, να πετύχουμε τη συμμετοχή και του εργοδότη στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τους εν ενεργεία συναδέλφους.
 

Η ατομική μερίδα του κάθε ασφαλισμένου θα λειτουργεί και αποταμιευτικά για τους παλιούς αλλά και τους νέους ασφαλισμένους, προσφέροντας υψηλές αποδόσεις, που αντιστοιχούν στο σύνολο των αποθεματικών, σε συνδυασμό με την ευελιξία της ατομικής μερίδας.

Η διαχείριση θα γίνεται από εκλεγμένη Διαχειριστική Επιτροπή σε επίπεδο εποπτείας και προσδιορισμό των επιλογών επένδυσης, καθώς επίσης και από επιλεγμένη εταιρεία διαχείρισης, ΑΕΔΑΚ, Ασφαλιστική Εταιρεία, ή Επενδυτική Τράπεζα.

Όσον αφορά το ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ των αποθεματικών του ΕΛΕΜ, επειδή πολύ φασαρία γίνεται και η κάθε παράταξη λέει τη δική της άποψη, το ΖΗΤΗΜΑ είναι ΝΟΜΙΚΟ και ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΜΕ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΟΧΗ επί τη ΒΑΣΗ του ΔΙΚΑΙΟΥ και με γνώμονα πάντα τη συνταγματική αρχή της ισότητας.

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) είναι προικισμένο από το νόμο ν. 3029/2002 με πιο ρυθμισμένο πλαίσιο και για το λόγο αυτό προσφέρουν περισσότερες εγγυήσεις.

Ανήκουν στο δεύτερο πυλώνα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος και χορηγούν παροχές σε είδος ή σε χρήμα, που καταβάλλονται περιοδικώς ή εφάπαξ.
Επίσης, το είδος αυτό της ασφάλισης απολαμβάνει φορολογικών κινήτρων, δηλαδή οι εισφορές που καταβάλλει ο εργαζόμενος εξαιρούνται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία.
Η ασφάλιση είναι προαιρετική. Μπορεί, όμως, να αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας εργοδοτών και εργαζομένων και να υπάρξει και εργοδοτική εισφορά.
Στα ΤΕΑ μπορούν να συμμετάσχουν και συνταξιούχοι, χωρίς συνέπειες γι΄ αυτούς.


ΙΣΤΟΡΙΚΟ. Θυμίζουμε ότι, επειδή το όλο θέμα είναι άκρως σοβαρό και δυστυχώς η πορεία του ασφαλιστικού μας συστήματος ήταν από καιρό προβλέψιμη, η ΔΑΚΕ έχει εδώ και χρόνια θέσει το ζήτημα της αξιοποίησης των αποθεματικών. Μάλιστα το 2012, έχοντας την προεδρία στη Διαχειριστική Επιτροπή του ΕΛΕΜ, έφερε το θέμα στο διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ε. και λήφθηκε ομόφωνη απόφαση να ανατεθεί στο ΣΟΛ μελέτη για τη δημιουργία νέου ΕΛΕΜ με σκοπό την παροχή πρόσθετης επικουρικής ασφάλισης. Τον Ιούνιο του 2012 παραδόθηκε το σχέδιο αναφοράς της αναλογιστικής μελέτης (το περιεχόμενό του συμπεριλήφθηκε στην ανακοίνωσή μας της 05/04/2013 με τίτλο "κρείττον το σιγάν"), μελέτη που όμως δεν προχώρησε λόγω των εξελίξεων και λόγω των αντιδράσεων από κάποιες παρατάξεις.

Τα ανωτέρω, συνάδελφοι, αποτελούν τροφή για σκέψη και συζήτηση. Έχουμε μπροστά μας δύο επιλογές ή να υποκύψουμε στον λαϊκισμό των δήθεν αγωνιστών που μας ξεπούλησαν στις δικαστικές αίθουσες προσβλέποντας σε κομματικά οφέλη, ή να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των καιρών και να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, για να διασφαλίσουμε για όλους μας ένα πολύ καλύτερο αύριο.

Εμείς σαν ΔΑΚΕ είμαστε εδώ, με τις θέσεις και τις προτάσεις μας, ανοιχτοί σε διάλογο και έτοιμοι να εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις, για να υλοποιήσουμε τα όσα προτείνουμε προς όλους τους συναδέλφους.

Η τελική επιλογή είναι δική σας.

 

 

 

sinergasia

Επικαιρότητα

article thumbnailΝέα δεδομένα για τις τράπεζες, με αιχμή το ζήτημα των "κόκκινων" δανείων, δρομολογεί η κρίση του κορονοϊού, βάζοντας...
Διαβάστε περισσότερα στοΕπικαιρότητα  

Εορτολόγιο/Ημερολόγιο

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Σήμερα Γιορτάζουν:

Αύριο Γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

© Copyright 2012 dake-atebank.gr. All rights reserved.